Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
Otevírací doba
pondělí - pátek, 830 - 1600
257 289 311

Hypoteční prázdniny až na 1 rok

Po vyčerpání hypotéky nemusíte až 1 rok splácet svoji hypotéku. První tři měsíce splácení bude domluven odklad splátek se spolupracující hypoteční bankou, zbývajících 9 měsíčních splátek bude na náklady prodávajícího (holdingu BEMETT).

Podmínky akce:

• akce platí pro nové klienty, kteří podepíší s prodávajícím Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt nebo dům,
• klient musí splňovat všechny podmínky pro řádné poskytnutí hypotečního úvěru spolupracující hypoteční banky prodávajícího (indikativní podmínky a spolupracující banku sdělí hypoteční specialista HYPOASISTENT, s.r.o, IČ: 24663794, se sídlem: Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8 - dále jen "HYPOASISTENT"),
• hypoteční úvěr bude klientem podepsán se spolupracující hypoteční bankou prodávajícího a bude zprostředkován HYPOASISTENT,
• účelem hypotečního úvěru bude pouze částečné financování kupní ceny předmětu koupě klienta (tedy nikoliv pro žádné jiné účely),
• parametry hypotečního úvěru v rámci akce: maximální výše hypotéky bude 80% kupní ceny předmětu koupě včetně DPH, splatnost hypotéky bude počítaná na 30 let + 2 roky na čerpání hypotéky, úroková sazba hypotéky nesmí přesáhnout prodávajícím stanovenou úrokovou sazbu 5,79% (sdělí HYPOASISTENT), první 3 anuitní splátky budou spolupracující hypotéční bankou odloženy v rámci služby „variabilita splácení“, následných 9 měsíčních anuitních splátek uhradí prodávající na účet určený spolupracující bankou jakožto účet pro splácení úvěru,
• klient doloží bezprostředně po vyčerpání úvěru potvrzení spolupracující hypoteční banky o vyčerpání svého hypotečního úvěru, které bude obsahovat vyčerpanou výši hypotečního úvěru a výši následných měsíčních anuitních splátek hypotečního úvěru,
• bližší informace sdělí prodávající a HYPOASISTENT, akce může být kdykoli zrušena a její podmínky mohou být kdykoliv měněny.
(dále jen "Hypotéční prázdniny").

Po konci Hypotečních prázdnin bude moci klient pokračovat ve splácení svého hypotéčního úvěru samostatně, v tu dobu však již lze uvažovat i o tom, že úrokové sazby pro hypotéční úvěry budou nižší a proto HYPOASISTENT pro tento případ klientům dále pomůže jednat s jejich hypotéční bankou o snížení úrokové sazby a tedy i snížení následných měsíčních splátek. 

 

 

Zajištění hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření u tohoto projektu je možné pouze prostřednictvím našeho smluvního partnera - společnosti HypoAsistent.

 

Cena 1 - standardní financování

1.splátka ve výši 100.000,- Kč bude uhrazena do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti.

2.splátka ve výši 10% kupní ceny (vč. započtené první splátky) bude uhrazena do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti.

3.splátka ve výši 10% kupní ceny ponížena o rezervační zálohu bude uhrazena po dokončení základové desky, a to na základě vystavené faktury se splatností 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

4.splátka ve výši 30% kupní ceny bude uhrazena po dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí 2.NP, příček, včetně krovu, a to na základě vystavené faktury se splatností 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

5.splátka ve výši 15% kupní ceny bude uhrazena po uzavření stavby výplněmi otvorů a provedení vnějšího zateplovacího systému vč. omítek, a to na základě vystavené faktury se splatností 10. pracovních dnů ode dne jejího doručení.

6.splátka ve výši 15% kupní ceny bude uhrazena po dokončení vnitřních instalací a hrubých úprav povrchů, a to na základě vystavené faktury se splatností 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

7.splátka ve výši 15% kupní ceny bude uhrazena po dokončení čistých úprav povrchů (obkladů, dlažeb, plovoucích podlah), kompletace zdravotechniky a truhlářských výrobků, a to na základě vystavené faktury se splatností 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

8.splátka ve výši 5% kupní ceny bude uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu.

 

Cena 2 - financování hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření 

1.splátka ve výši 100.000,- Kč bude uhrazena do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti.

2.splátka ve výši min.10 % kupní ceny (vč. započtené první splátky) bude uhrazena do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky (vlastní prostředky, předhypotéční úvěr, stavební spoření).

Zbývající část kupní ceny bude hrazena z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření dle prostavěnosti.

 

Cena 3 - úhrada celé kupní ceny po kolaudaci nemovitosti (příplatek 10% z kupní ceny)

1.splátka ve výši 200.000,- Kč bude uhrazena do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti.

2.splátka ve výši 100% (po odečtení 1.splátky) bude uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu.

U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.

Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.