Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
Otevírací doba
pondělí - pátek, 830 - 1600
257 289 311

Naše společnost dlouhodobě vyvíjí maximální úsilí pro prosazení politiky společnosti, kterou jsme, jako otevřený dokument, vyhlásili dne 30.06.2018.

 

Zainteresované strany
(majitelé, zákazník, veřejnost, personál, dodavatelé, státní správa, vlastníci pozemků, finanční partneři)

Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování právních požadavků. Naplnění požadavků všech zainteresovaných stran je naší prioritou.

 

Zákazníci

Naše společnost zajišťuje přípravu, rozvoj a realizaci projektů výstavby obytných domů s cílem uspokojit našim koncovým zákazníkům jejich potřebu bydlení na míru. Zákazníci hodnotí úroveň naší práce, proto naše společnost orientuje své činnosti na naplnění jejich požadavků a očekávání. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je naším cílem předčit očekávání zákazníků. Naším zákazníkem nejsou pouze odběratelé našich služeb, ale i vlastníci nemovitostí a spolupracující finanční partneři, kterým zhodnocujeme svou činností jejich vložené prostředky.

 

Dodavatelé

Dodavatelé jsou nezbytnou součást výrobního řetězce, kvalita dodávaných produktů a služeb má vliv na kvalitu námi dodávaného produktu, který dodáváme našim zákazníkům, proto je nezbytné, aby dodavatelé naplňovali naše požadavky (mj. kvalita, termín, množství, cena). Pro zvyšování úrovně dodavatelsko-odběratelských vztahů naše společnost podporuje rozvoj našich dodavatelů.

 

Personál

Personál je nejdůležitější součástí naší společnosti, proto se snažíme zajistit kvalifikované, motivované a loajální zaměstnance. Od zaměstnanců očekáváme aktivní přístup ke zvyšování jejich odbornosti a součinnost při poskytování kvalitní a komplexní služby zákazníkovi.

 

Organizace

Organizace vytváří, plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran. Pomocí monitorování a analýzy stanovených ukazatelů a příjímání vhodných opatření se společnost snaží neustále zvyšovat efektivnost a účinnost všech procesů systému integrovaného managementu. Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.

 

Životní prostředí

V rámci přípravy záměru projektů obytné výstavby aplikujeme v součinnost s projektovými a inženýrskými dodavateli systematicky přístup z hlediska eliminace možných dopadů na životní prostředí. V tomto směru naše společnost stanovuje kritéria pro výběr svých stavebních dodavatelů a přenáší jejich plnění do smluvních vztahů. Monitorujeme stavební činnosti našich dodavatelů v rámci stanovených požadavků na ochranu životního prostředí a aktivně působíme při jejich naplňování.

Hledáte nejlevnější nízkoenergetický řadový rodinný dům se solárním ohřevem TUV, nebo tepelným čerpadlem? Nabízíme vám ho již od 9,8 mil. Kč a to včetně pozemku a DPH. Domy již v základním provedení splňují náročná kritéria pro nízkoenergetickou stavbu a obsahují nadstandardní zateplovací systém celé stavby. Co se týče energetické náročnosti řadí se tyto rodinné domy do kategorie B - energeticky úsporná stavba.

Na realitním trhu působíme již 23 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3600 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.