Nejlevnější nové byty a řadové rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
Otevírací doba
pondělí - pátek, 830 - 1730
257 289 311

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. je investičním fondem kvalifikovaných investorů. a je dceřinou společností BEMETT, a.s. Hlavním předmětem podnikání je kolektivní investování v oblasti developerských projektů v České republice. Majetek fondu obhospodařuje společnost AMISTA investiční společnost, a.s., která patří mezi nejzkušenější obhospodařovatele fondů u nás. Depozitářem fondu je Česká spořitelna a.s., která spravuje veškeré bankovní účty fondu a schvaluje všechny finanční a majetkové transakce, které musím být v souladu se statutem fondu. Činnost investičního fondu je navíc dozorována Českou národní bankou na základě pravidelných měsíčních finančních a majetkových reportů zasílaných obhospodařovatelem fondu.

 

1.3.2019
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

23.5.2018
pdf Informační memorandum

 

3.10.2017
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

6.1.2017
pdf Oznámení Emitenta o přeměně na nesamosprávný fond

 

30.6.2016
pdf Pololetní zpráva emitenta BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. za období 1.1.2016 - 30.6.2016

 

20.6.2016
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

20.6.2016
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za období 1.1.2015 - 31.12.2015

 

22.2.2016
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

24.9.2015
pdf Prospekt

 

24.4.2015
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za období 1.1.2014 - 31.12.2014

 

19.3.2015
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

2.5.2014
pdf Pozvánka na valnou hromadu

 

8.4.2014
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za odbodbí 1.1.2013 - 31.12.2013

 

6.1.2012
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

Kontakt:
BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00
IČO 24181790

BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce u některých projektů A - mimořádně úsporná stavba.

U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, v Jinočanech u Prahy (na dohled od hranice Praha 5), Jesenice u Prahy (jen 3 km od městské části Praha 4), Rudná u Prahy a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající solární kolektor, nebo tepelné čerpadlo zase v lokalitách Drahelčice u Prahy a Jinočany u Prahy.