Nejlevnější nové byty a řadové rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí
Otevírací doba
pondělí - pátek, 830 - 1730
257 289 311

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. je investičním fondem kvalifikovaných investorů. a je dceřinou společností BEMETT, a.s. Hlavním předmětem podnikání je kolektivní investování v oblasti developerských projektů v České republice. Majetek fondu obhospodařuje společnost AMISTA investiční společnost, a.s., která patří mezi nejzkušenější obhospodařovatele fondů u nás. Depozitářem fondu je Česká spořitelna a.s., která spravuje veškeré bankovní účty fondu a schvaluje všechny finanční a majetkové transakce, které musím být v souladu se statutem fondu. Činnost investičního fondu je navíc dozorována Českou národní bankou na základě pravidelných měsíčních finančních a majetkových reportů zasílaných obhospodařovatelem fondu.

 

23.5.2018
pdf Informační memorandum

 

3.10.2017
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

6.1.2017
pdf Oznámení Emitenta o přeměně na nesamosprávný fond

 

30.6.2016
pdf Pololetní zpráva emitenta BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. za období 1.1.2016 - 30.6.2016

 

20.6.2016
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

20.6.2016
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za období 1.1.2015 - 31.12.2015

 

22.2.2016
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

24.9.2015
pdf Prospekt

 

24.4.2015
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za období 1.1.2014 - 31.12.2014

 

19.3.2015
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

2.5.2014
pdf Pozvánka na valnou hromadu

 

8.4.2014
pdf Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za odbodbí 1.1.2013 - 31.12.2013

 

6.1.2012
pdf BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. - statut

 

Kontakt:
BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00
IČO 24181790

Na realitním trhu působíme již 17 let. Patříme mezi přední české developery specializující se na výstavbu NEJLEVNĚJŠÍCH NOVÝCH BYTŮ a NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Za dobu naší existence jsme zkolaudovali a novým klientům předali více než 3000 bytových jednotek, horských apartmánů, rodinných domů a pozemků. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti startovacího bydlení jsme Vám schopni nabídnout vždy cenově nejdostupnější bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských lokalitách - s dobrou dopravní dostupností, nejen pro mladou generaci.

BEMETT v rámci s svých vybraných obytných souborů nabízí podnikatelům a drobným živnostníkům volné nebytové (obchodní nebo kancelářské) prostory pro jejich podnikání. Komerční prostor je možné si přímo zakoupit, nebo dlouhodobě pronajmout. V současné době nabízíme tyto prostory v lokalitách Praha 10 - Kolovraty, Jesenice u Prahy a Rudná u Prahy.